Поне 50% от бюджета на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. да бъдат заделени за целите, свързани с околната среда, природата и климата. Това предлагат от неправителствения сектор, се казва в седмичния бюлетин на Министерството на земеделието.

Новите стратегии на ЕК: Всеки земеделски министър със своя тревога

На 9 юни фондация „Heinrich-Böll“ и „Приятели на земята“ публикуваха своя нов Атлас на насекомите за 2020 г. В него те посочват, че броят на насекомите в световен мащаб намалява, а като причина за това изтъкват индустриалното селско стопанство и значителната употреба на пестициди. 

Публикуваните от тях данни показват, че има спад при 41% процента от видовете насекоми, а 1/3 от видовете са заплашени от пълно изчезване. 

Под директна заплаха са опрашващите насекоми, които допринасят за 1/3 от световното производство на храни. В Европа в такава ситуация е поне един от десет вида пчели или пеперуди. 

За да бъдат спасени опрашващите насекоми, двете неправителствени организации настояват Европейският парламент и Съветът на ЕС да предприемат спешни действия, за да бъдат постигнати целите в европейската стратегия „От фермата до трапезата“. 

Те предлагат да се намали с 80% употребата на синтетични пестициди в селското стопанство до 2030 г., както и да бъдат спрени земеделските практики, които водят до увеличена употреба на пестициди.
 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.