Министерството на земеделието и храните (МЗХ) изпрати опровержение до Фермер.БГ във връзка със статия, публикувана на сайта в събота (17 януари 2015 г.) за старта на Програмата за развитие на селските райони: Десислава Танева очаква старт на новата ПРСР през месец Юни, която според Министерството е некоректна и заблуждаваща.

Фермер.БГ публикува становището на Земеделското министерство:

19 януари 2015 година

 

Уважаеми колеги,

 

Във връзка с публикация на електронния сайт fermer.bg от 18.01.2015 г. със заглавие „Десислава Танева очаква старт на новата ПРСР през месец Юни“ (http://www.fermer.bg/%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D1%81%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86-%D1%8E%D0%BD%D0%B8-news12256.html)

Ви информираме за допуснати неточности в материал. С цел да не бъдат заблуждавани читателите, правим следните уточнения:

 

Многократно е заявявано, че новата Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 се очаква да бъде окончателно одобрена от Европейската комисия в средата на 2015 г. Също така министър Десислава Танева не веднъж е обявявала, че Министерството на собствен риск и с държавни средства, ще отвори предсрочно, в края на първото тримесечие на 2015 г., две от най - популярните мерки - 4.1 „Инвестиции в материални активи“ и 6.1 „Млад фермер“.

 

По време на среща с председателя на работната група по земеделие и хранително-вкусова промишленост на Българо-германския съвет за коопериране г-н Ханс-Егберт фон Арним, министър Танева го запозна с етапа, на който се намира в момента процедурата по одобрение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година. „Очакванията са страната ни да получи официалното й одобрение в средата на настоящата година“, подчерта Танева.

 

Направената интерпретация в горепосочената публикация, че „….Изявлението на министър Десислава Танева, че се очаква одобрение на ПРСР през Юни, навежда на мисълта, че стартът по гореспоменатите мерки също може да бъде отложен“, е некоректна и заблуждава обществеността. Това твърдение подвежда Вашите читатели, които са предимно земеделски производители и са потенциални кандидати по Програмата.

 

С оглед на това се надяваме в бъдеще да продължим съвместното и ползотворно сътрудничество, което е от полза не само за двете страни, но и за многобройните земеделски стопани, които се информират от информационния Ви сайт.

 

 

 

Отдел „Връзки с обществеността” 


 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!