Международната агенция за изследване на рака към Световната здравна организация публикува подробен доклад, на който се основава класификацията на глифозат - най-разпространеният хербицид в света - като вероятно канцерогенен за човека.


Призоваваме за незабавно регулиране на употребата на глифозат като предпазна мярка, алармираха от Грийнпийс. Глифозат е основната съставка в продуктите за растителна защита, познати с търговските си наименования „Roundup“ и „Touchdown“ – съответно произвеждани от компаниите Monstanto и Syngenta, посочват от екологичната организация.

 

Обект на мярката трябва да бъдат онези приложения, които могат да доведат до излагане на хербицида - чрез директен контакт или посредством хранителната верига. Kласификацията в доклада е резултат от проведена едногодишна оценка от водещи независими експерти, без конфликти на интереси, които преглеждат цялата публично достъпна научна литература, която е свързана с канцерогенността на глифозат.

 

„Необходимо е насочване на подкрепата на политиците, а и на широката общественост, към земеделски практики без отрицателни ефекти върху околната среда и върху човешкия организъм. Екологични решения съществуват, достъпни са и се прилагат от хиляди екологични фермери из цяла Европа. Добрите практики подпомагат безопасния и икономически жизнеспособен поминък в селските общности. Фермерите, които ги практикуват, защитават почвите и водата и произвеждат здравословна храна.“ – коментира Меглена Антонова, координатор на кампанията за устойчиво земеделие в българския офис на Грийнпийс.

 

Грийнпийс призовава за незабавно спиране на всички непрофесионални употреби на глифозат в градини и домашни условия, използването му от общински власти, по железопътни и пътни мрежи, както и използването му върху култури преди прибиране на реколтата (т.нар. изсушаване), което може да доведе до съдържание на остатъчни вещества в култури и в хранителни продукти.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!