Проучване, свързано със степента на развитие на социалното фермерство, наличие на законодателство в тази сфера и добрите практики в тази насока. С тази нелека цел се е ангажирал животновъдът Рангел Матански. 
 
 
„Искам да изучим опита в България, за да може обучителните инструменти, които разработим да са съгласувани с реалността в България. Да видим дали някой работи по това социално фермерство, дали има законодателство в тази сфера, което да го подпомага, насърчава и регулира. Идеята е, който е наясно с тази тема, за да бъдем полезни за България“, разказа за Фермер.БГ Матански. 
 
Проектът „Formazione per Agricoltura Sociale e Sviluppo Territoriale” (FASST) ще се реализира в рамките на 24 месеца и е финансиран по програма „Еразъм+“ на Европейската комисия (ЕК), Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, обясни Матански. 
 
„Очарован съм от това, което  видях при нашите партньори в Италия. С финансиране от държавата и местните власти през 2017 г. е изградено селище за работа с зависими от наркотици, жертви на насилие, възрастни хора, деца в риск и други рискови групи. В момента там са настанени над 40 човека като те не само се хранят и обгрижват, а са директно заети в работата в земеделското стопанство, грижат се едни за други – готвят, чистят и др.
 
 
Самият социален кооператив отглежда животни и притежава 500 декара земеделска земя, върху които се отглеждат по биологичен начин винени и десертни лозя, мандарини, малини, маслини и др. От тях се произвеждат биологични сладка, компоти, сокове, меса, зехтин, млечни продукти, вино и др. Тези продукти служат както за изхранване на жителите на социалното селище, така и за продажба. Обществото е социално отговорно и е склонно да плаща по-висока цена за такъв вид продукти. Получените приходи подпомагат издръжката на кооператива. Постоянно заетите лица са над 20 човека“, разказа Рангел Матански. 
 
FASST се изпълнява от консорциум от 9 партньора от пет европейски държави - Италия, Белгия, България, Македония и Испания. Проектът ще разработи безплатни онлайн „лице в лице“ обучителни модула за насърчаване на предприемачески инициативи в областта на социалното земеделие в Европа.
 
 
„Идеята на проекта е да се провери законодателството в петте държави и да се направи нещо, което да е полезно за всички, които се занимават със социално фермерство или искат да се занимават с него. Има смисъл в това нещо и е добър инструмент за работа с деца и възрастни, които са в риск“, добави Матански. 
 
През  2019 г. се предвижда чрез конференция в България да бъдат представени резултатите по проекта. Към момента е постигнато споразумение с Аграрен университет Пловдив за асоциирано партньорство и студентите от университета ще бъдат запознати със социалния аспект на този вид фермерство.
 
 
„Искам да поканя всички хора, ангажирани в социалното фермерство в България, да се свържат с нас, за да може заедно да разработим обучителни инструменти полезни за бъдещето развитие на този социален феномен“, сподели Рангел Матански.