Зачестяват полските пожари в Добруджа, въпреки дъждовете в последно време, алармираха от противопожарните служби в региона. 
 
 
Голяма част от стопаните и пастирите премахват растителните отпадъци и сухите треви чрез изгаряне, а това е забранено, предупредиха специалисти, цитирани от БНР. Жътвената кампания във Варненска област е в разгара си. След дъждовете се разви обилна тревна растителност, която започва да съхне и създава предпоставки за възникване и разпространение на пожари. 
 
Неправомерното и безразборно палене на огньове води до възникването на пожари и нанася значителни материални загуби на жилищния, селскостопанския и горския фонд, което води и до екологични вреди.
 
Независимо от разяснителната кампания, която Регионалната служба за пожарна безопасност и защита на населението (РСПБЗН) в Девня провежда, от началото на пожароопасния сезон на територията на общината възникнаха осем пожара на сухи треви и отпадъци. В някои случаи огънят е застрашавал житни насаждения, но след бързата намеса на противопожарната служба до щети не се е стигнало.
 
Снимка: pixabay.com
 
Специалистите напомнят, че е изгарянето и паленето на сухи треви и растителни отпадъци в стопанствата, по слоговете, крайпътните ивици и други площи. Кметовете са длъжни да създадат организация за своевременно включване на населението в погасяването на възникнали пожари.
 
В хода на жътвената кампания местните власти трябва да се провежда активна разяснителна дейност за противопожарната безопасност.
 
При инциденти е необходимо активно включване на населението, общините и фирмите в действията за потушаване на пожарите.
Противопожарните служби ще извършват контролни проверки на населените места, туристическите и селскостопански обекти, посевите и техниката, която участва в жътвената кампания, за да не се допускат нарушения на противопожарните изисквания.