Изработването на Стратегическия план за новата ОСП е една безкрайна въртележка от проекти, таблици със становища, актуализирани проекти, нови становища… Със засилен интерес следим нишката, като сме нащрек да не изпуснем някое заседание, мнение на асоциация или коментар под чертата.

Таванът продължава да липсва. Защо?

Така се случва и с проекта „Допълнително подпомагане на доходите за устойчивост“, или досегашната Схема за преразпределително плащане (СПП). Ето какво показва хронологията дотук.

През декември Министерството на земеделието представи проекта си за първи път. Предложената интервенция предвиждаше подпомагането да бъде насочено към стопанства с размер до 500 ха, които да получават субсидии за първите 30 ха.

През януари стана ясно, че проектът е актуализиран и според новия вариант максималният размер на стопанствата по СПП се вдига на 600 ха. Тук вероятно роля е изиграло становището на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ), която категорично се противопоставя на предложението за ограничаване на обхвата на интервенцията.

В началото на февруари последва ново обсъждане на заседание на Тематичната работна група. Тук отново браншът надигна глас.

„Кое наложи 500 ха от първия проект да станат 600 ха и защо не се прие предложението на приоритетните сектори за вдигане на допустимите ха (повече от 30ха)?“, питат от Национална овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА), очаквайки информация за индикативни ставки и бюджет по така направеното предложение.

От Национална асоциация на младите фермери в България (НАМФБ) също дърпат чергата към себе си, като настояват по тази интервенция да бъдат допустими стопанства до 400 ха. Според тях предложеният от министерството вариант излиза отвъд идеята за подпомагане на доходите на малки и средни стопанства, а се подпомагат такива над средния размер.

„Предлагаме подпомагането да бъде за първите 40 ха, като се прилагат критериите за свързаност на бенефициентите. Тук става дума за роднини по права или съребрена линия (физически или юридически лица, управителен орган на кооперация). Подобен тип бенефициенти да бъдат разглеждани като едно стопанство особено ако работят в един сектор“, предлагат младите фермери. 

Техният мотив е, че така ще се избегне изкуствено разделяне и роене на стопанства и изкривяване на подпомагането. Това предложение надали ще мине, но дано поне скоро се разбере колко точно ще бъде максималният размер на подпомаганите стопанства. Оставаме да следим с интерес, само пуканките липсват.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg