На европейски форум в Брюксел земеделският министър Румен Порожанов призова за справедливост в разпределението на рискове и ползи по цялата агрохранителна верига.
 
 
„Системите за производство на суровини и хранителни продукти е необходимо да бъдат адаптирани към новите екологични предизвикателства и обществени очаквания. Те включват насърчаване на по-здравословни начини на хранене и намаляване на хранителните отпадъци, насърчаване на кръговия модел на икономика, осигуряване на реална връзка между потребителя и производителя, и справедливост в разпределението на рискове и ползи по цялата агрохранителна верига“.
 
Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов заяви това по време на интерпарламентарното заседание в Брюксел на Комисията по земеделие и развитие на селските райони на Европейския парламент с ресорните земеделски комисии в националните парламенти, съобщи пресцентърът на българското аграрно министерство.
 
Румен Порожанов представи основните приоритети на българското председателство на Съвета на ЕС в сектора на земеделието и дебата относно бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. 
 
 
Той подчерта, че предстоящата реформа е от съществено значение не само за европейските земеделски стопани, но и за всички граждани на ЕС. ОСП е доказала във времето високата си добавена стойност и обществена значимост.
 
Порожанов припомни, че българското председателство проведе серия от фокусирани дебати в рамките на заседанията на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, проведени през месеците януари и февруари 2018 г. Кулминацията на  дискусиите беше приемането на Заключения на Председателството на 19 март, които бяха подкрепени от мнозинството държави членки.
 
Заключенията имат за цел да подпомогнат и насочат ЕК при изготвянето на пакета от законодателни предложения за бъдещата ОСП, който се очаква да бъде представен в края на месец май или началото на юни.
 
„Бих искал да подчертая важността на ефективното политическо сътрудничество с Европейския парламент и националните парламенти по тази приоритетна за всички нас тема“, каза още министър Порожанов.