Земеделският министър Румен Порожанов сподели в присъствието на европейския комисар по земеделието Фил Хоган в София, че обмисля възможност за достъп на млади фермери до Държавния поземлен фонд по начин, който не вреди на конкуренцията.
 
 
Темата за възобновяване на поколенията в земеделския сектор беше основната за днешното неформално заседание на земеделските министри от страните-членки на ЕС у нас.
 
„Статистиките в момента са малко притеснителни. Ще посоча само две числа. По-малко от 6% от хората, занимаващи се със земеделие, са на възраст под 35 години. В същото време фермерите над 55 години са 56%“, каза Румен Порожанов по време на съвместната пресконференция с еврокомисаря.
 
Българският министър посочи, че и в момента съществува инструментариум, който дава възможност да бъдат подпомагани младите фермери и да се инвестира в нови технологии. Финансовите средства не са малки, но темата явно е доста по-комплицирана и това е сериозно предизвикателство пред новата Обща селскостопанска политика (ОСП), коментира Румен Порожанов.
 
Еврокомисарят Фил Хоган подчерта, че в бъдещите стратегически планове, които всяка страна-членка ще трябва да приеме по ОСП, ще трябва да има специален раздел за политиката на подкрепа към младите фермери. Без това тези планове няма да бъдат одобрени.
 
 
По време на неофициалното заседание Фил Хоган е запознал европейските министри на земеделието с предложенията си за финансовите параметри на ОСП след 2020 г. Проектът предвижда намаляване на бюджета за сектора средно с 5%.
 
На срещата в София министрите за първи път са имали възможност да обсъдят първоначалните законодателни предложения на Европейската комисия, разписани в проекти на три нови регламента. Официалното представяне пред Съвета на ЕС ще бъде на последното заседание под българското председателство на 18 юни 2018 г. в Люксембург.
 
Румен Порожанов поздрави Фил Хоган за предложенията в посока за сближаване на субсидиите за фермерите в старите и новите страни-членки. Еврокомисарят припомни, че за България предвиденото намаление на средствата е по-ниско от средното - 0.9%. Като цяло, той коментира, че проектът за новата ОСП е честен и справедлив.
 
В отговор на въпрос Фил Хоган допълни, че Многогодишната финансова рамка и ОСП трябва да бъдат приети до Brexit през март 2019 г., за да се осигури стабилност и предвидимост за всички фермери в ЕС за новия програмен период.
 
„Аз съм оптимист за бъдещето на селското стопанство“, подчерта еврокомисарят. Той сподели прекрасните си впечатления от сегашното си посещение в България, при което е успял да се запознае с пример за органично земеделие и да опита отличното българско вино. Той подчерта, че България се е справила изключително успешно с председателството  на Съвета на ЕС.
 
В неформалното заседание днес участваха 20 министри на земеделието от Латвия, Швеция, Гърция, Словакия, Малта, Люксембург, Ирландия, Франция, Финландия, Чехия, Естония, Румъния, Литва, Франция, Холандия, Португалия, Кипър, Дания и България. Белгия беше представена от ресорния министър, а също и от неговия колега от провинция Фландрия.
 
Други десет страни-членки взеха участие на равнище зам.-министри или упълномощени лица. Това бяха Германия, Хърватия, Унгария, Словения, Великобритания, Полша, Австрия и Италия.