Близо 2 млрд. тона зърно са реколтирани през миналата година в света, сочат данните на Международния съвет по зърното (International Grains Council). От общото количество  44% са използвани за фураж. 
 
 
И докато търсенето на зърно за храна на животните расте със значителни темпове, потреблението за производство на биогорива се увеличава много по-бавно, посочват експертите. През последните няколко години то е около 8 на сто от общото количество, посочват експертите.
 
В САЩ биоетанол се прави предимно от царевица. Като остатъчен продукт се получава шрот, използван като протеинова съставка във фуражни смески. От един тон царевица, преработен в гориво, остават около 300 кг шрот. Подобно количество се получава и от един тон пшеница, но хлебното зърно много по-рядко се ползва за производството на биогорива.
 
Наблюденията на експертите показват, че при високи цени на зърното първо се намалява преработката за горива, а след това  количествата, употребявани за фуражи. Това означава, че когато зърнените култури са с високи цени, те се ползват предимно за хранителни продукти, отчитат от IGC.