На 29 март 2018 г. в град Търговище ще се проведе съвместна информационна среща-семинар на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), съобщиха от службата. 
 
 
Началникът на отдел „Растителна защита“ в Областната дирекция по безопасност на храните - Иван Иванов, ще представи на участниците нормативните изисквания при употреба и съхранение на продукти за растителна защита.
 
Иванов ще запознае земеделските стопани и с добрите практики при употреба на продукти за растителна защита.
Експертите от офиса на НССЗ в Търговище ще разяснят възможностите за подпомагане на земеделските производители по мерките от ПРСР 2014-2020 г. и схемите за директни плащания.
Събитието ще се проведе в град Търговище, Дом на науката и техниката, ул. ,,П. Р. Славейков“ № 4, ет. 2, зала № 10.