Във връзка със стартиралия на 15 март 2018 г. прием на проекти по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.,  Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ), с подкрепата на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ), стартира провеждането на поредица от регионални семинари-обучения за земеделски стопани на теми „Представяне на условията за кандидатстване по подмярка 6.1 от ПРСР 2014 - 2020 г. за приема на проектни предложения през 2018 г.“ и „Възможности за подпомагане на младите фермери  от НССЗ чрез подмярка 2.1. „Консултантски услуги за земеделски и горски стопани" от ПРСР 2014 - 2020 г.“, съобщиха от службата. 
 
 
Земеделските стопани ще получат информация за условията за кандидатстване по подмярка 6.1, изискванията за подаване на проектните предложения в Информационната система за управление и наблюдение на средства от европейските структурни и инвестиционни фондове в България 2020 (ИСУН 2020), както и с възможностите за младите фермери да получат безплатна консултантска помощ за изготвяне на техните проектни предложения от експертите на НССЗ, чрез подмярка 2.1.1. "Консултантски услуги за земеделски и горски стопани" от ПРСР 2014-2020 г.. 
 
Провеждането на регионалните семинари е с цел по-добрата информираност на земеделските стопани за условията за кандидатстване по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от ПРСР 2014 - 2020 г. за стартиралия прием на проектни предложения, който ще продължи до 14.06.2018 г.
 
Регионалните семинари ще се проведат:
 
- гр. Благоевград на 26 март 2018 г. (място: ул. “Пейо Яворов“ №2) – програма на семинара
 
- гр. Стара Загора на 27.03.2018 г. (място: бул. "Патриарх Евтимий" 23) – програма на семинара
 
- гр. Ловеч на 2 април 2018 г. (място: ул. Търговска, № 22 - Община Ловеч, ет. 2, зала „Общински съвет-Ловеч“) – програма на семинара
 
- гр. Велико Търново на 3 април 2018 г. (място: бул. „Никола Габровски“ № 71, залата на областна дирекция на Държавен фонд “Земеделие“ – Разплащателна агенция) – програма на семинара
 
- гр. Бургас на 11 април 2018 г. (мястото и програмата допълнително ще бъдат уточнени) 
 
- гр. Добрич на 12 април 2018 г. (мястото и програмата допълнително ще бъдат уточнени);
 
В края на всеки семинар е предвидено време, в което всеки желаещ земеделски стопанин ще има възможност да  получи безплатни индивидуална консултация от експертите на НССЗ.