България поиска разрешение от Европейската комисия (ЕК) за предоставяне на национална финансова помощ в размер на 2 024 054 лв. на пет организации на производители на плодове и зеленчуци. Това стана ясно от бюлетина на ОД „Земеделие“ – Кюстендил.
 
 
Съгласно изискванията на чл. 35 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 помощта е предвидена само за признати организации на производители, изпълняващи одобрени оперативни програми през 2018 г. Решението за предоставяне на национална финансова помощ на организациите е обосновано от изключително ниската степен на организираност в сектора на плодовете и зеленчуците в страната, която през 2016 г. е едва 4,79 %. 
 
Националната финансова помощ представлява до 25% от стойността на реализираната на пазара продукция от организациите на производители за съответната година и до 80 на сто от набраните от организацията и/или нейните членове средства в оперативния фонд, предназначен за изпълнение на оперативната програма. 
 
Общият размер на одобрените оперативни фондове на петте организации за 2018 г. е 4 737 734 лв., а продукцията, реализирана от тях на пазара през 2016 г. е на стойност 8 842 538 лв. Предоставянето на национално финансиране на организациите на производители ще стимулира процеса на организиране на производителите на плодове и зеленчуци в страната и ще повиши тяхната конкурентоспособността на европейския и международните пазари, което ще има структурен и пазарен ефект за приоритетния за нас сектор. 
 
Освен националното финансиране, петте организации ще получат и подкрепа от ЕС в размер на 4,1% от реализираната от тях продукция. Стойността на предвидената помощ от ЕС е 389 820,70 лв.