Добруджа е една от малкото области, изцяло покрита и обхваната от местни инициативни групи. Земеделските стопани от общините Тервел и Крушари са разработили и подали в МИГ 15 проекта по подмярка 4.1 и един проект по подмярка 4.2. Всички бизнес-планове за инвестиции в малките стопанства са одобрени, оценени и внесени в ДФ „Земеделие”, съобщи зам.кметът на община Тервел Диана Илиева.  
 
Два от проектите са за модернизиране на кравеферми. По други два ще се закупят доилни инсталации за механизиране на процеса по добиване на мляко в овцеферми. Един проект е за изграждане на склад за съхранение на пчелни продукти и модернизиране на процеса по добив на мед. 
 
Най-голям е броят на бизнес-предложенията за закупуване на техника за обработка на лавандула – прикачен комбайн, машина за косене и други специализирани машини. В МИГ „Тервел – Крушари” е внесен проект за създаване на 33,7 дка трайни насаждения от лавандула. Други две проектни предложения са за земеделска техника за зърнени култури. 
 
 
Общо за подпомагането на земеделците от двете общини по подмярка 4.1 ще бъдат изразходвани 775 хил.лв. от стратегията на местната инициативна група. 14 от подадените бизнес-планове са с финансово подпомагане от 50 %, а един – с 40 %. Девет от проектите са подадени от земеделски стопани и фирми от община Тервел, а шест - от община Крушари. 
 
Одобреният от МИГ бизнес-план по подмярка 4.2 е за закупуване на пастьоризатор за цех, в който се преработват плодови сокове чрез студено пресоване. Земеделският стопанин, който е кандидатствал с този проект, обработва овощна градина с ябълки и сини сливи. 
Последна дума по оценката на проектните предложения има ДФ „Земеделие“. След като и там бъдат оценени, с кандидатите ще бъдат сключени договори за финансово подпомагане. Местната инициативна група е възможност за съживяване на бизнеса в двете общини и задържане на младите хора по места, подчерта още зам.кметът на община Тервел Диана Илиева.