Български винопроизводители участваха успешно в 20-ото издание на Международно специализирано изложение за вина и напитки ProWein, което се проведе в Дюселдорф, Германия. От страна на Изпълнителната агенция по лозата и виното на изложението присъства изпълнителният директор инж. Красимир Коев.

 

Той проведе срещи с Норберт Вебер, президент на Германската асоциация на лозарите и винарите и с Моника Ройле, управител на Германския институт по виното. По време на срещата с г-н Вебер и г-жа Ройле бяха обсъдени възможностите за бъдещо сътрудничество в областта на лозарството и винарството, контрола в сектора и инвестиции. Г-н Коев информира, че използвайки опита на Германия, за България интерес представлява изготвянето на съвместни проекти за промотиране на българското вино в трети страни по промоционални програми, както и добрите практики по отношение режимите за засаждане и контрола в лозаро-винарския сектор.

 

В България климатичните условия са много подходящи за отглеждане на лозови насаждения и затова интересът към инвестиции в този сектор, както от страна на български винопроизводители, така и от чужди фирми нараства все повече. Принос затова имат и добрите условия за инвестиции, които предлага България. Участниците в разговора се договориха да бъде организирана в рамките на тази година съвместна среща между български винопроизводители и Германския институт по виното, на която да бъдат обсъдени стъпките по изготвянето на конкретни проекти.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!