Почти приключи прибирането на царевицата в област Добрич. Към момента са пожънати 928 хиляди декара от земеделската култура, като това е 98,8% от засетите площи в региона. Неприбрана царевица има все още само в община Генерал Тошево, съобщиха от Областна дирекция земеделие - Добрич.
 
 
Средният добив е 605 кг./дка, като най-голям е той в община Добричка – 650 кг/дка, а най-нисък в Каварна – 480 кг/дка.
 
Към 13 ноември с пшеница в областта са засети 1 206 971 декара, като може да се каже, че есенната сеитба вече приключва, обясниха от областната служба „Земеделие”. Оттам припомниха, че с ечемик са засети 16 510 декара, с рапица - 168 960 декара и с тритикале - 3390 декара.