Всяка една площ, която ние сме установили, измерили и документирали, че е запалена, в момента е изключена от подпомагане. Тоест за нея субсидия няма да бъде получена, каза Васил Грудев – изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), за Агри.БГ.

ДФЗ: Глоби за фермери заради запалени стърнища при 103 пожара

Още в началото на месец октомври от ДФЗ предупредиха, че десетки земеделски стопани ги очакват глоби и може да останат без част от субсидиите си заради запалени стърнища.

„Пътят за налагане на санкции е малко по-дълъг, защото трябва да получим съответно знание от страна на компетентните органи за това, кой е виновен за причината за пожара“, обясни Васил Грудев. 

По думите му във всеки един констатиран случай на запалени стърнища, има две страни. 

„От една страна е извършителят. Но имаме и косвени щети върху парцели на бенефициенти, които не са участвали в палежа. Много е важно пожарната да установи от къде е тръгнал пожарът и с тяхно съдействие да намерим причинителят на пожара“,  уточнява изпълнителният директор на Разплащателната агенция. 

Васил Грудев: „Едва когато разполагаме с нужните документи, ние налагаме и санкцията, която може да стигне до 100%.“

За по-малко от месец, в периода между 21 септември и 9 октомври, към дежурните екипи на Министерството на земеделието и ДФЗ са подадени общо 103 сигнала за горящи земеделски площи. Щетите са основно върху стърнища от пшеница, площи с царевица, пасища и сухи треви.

Пожарите са горели на територията на областите Русе, Разград, Плевен, Монтана и Хасково, като общата засегната площ е над 15 500 дка. Най-големи са щетите в областите Плевен и Русе.

От ДФЗ припомнят, че изгарянето на стърнища е нарушение на изискването за поддържане на земята в добро състояние. То е част от изискванията за кръстосано съответствие, което пък е задължително условие, за да могат стопаните да получат пълния размер на директните си плащания.

семинар на НАЗ 2019