Засетите с картофи площи в страната през тази пролет са 62 135 декара или с 13% по-малко в сравнение с миналата година, когато културата е заемала 71 421 декара.
 
 
Причината за това са проблемите с продажбите на реколтата и понижението на изкупните цени, стана ясно от данни, публикувани в седмичния анализ на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) за състоянието на основни селскостопански култури.
 
Според отчетите към 11 май тази година „оранжерийните домати и картофите - стари и пресни, се търгуват на цени между 10,6% и 28,4% под нивата, отчетени по същото време на 2017 г.“, пише в анализа.
 
До началото на май тази година стари картофи са поевтинели на едро с 28% - от 0.81 лв. на 0.51 лв./кг, като през втората седмица на този месец има възстановяване на част от цената до 0.58 лв./кг.
 
Пресните картофи също са загубили част от миналогодишната си стойност. Намалението е от  1.45 лв./кг в средата на май 2017 г. на 1.24 лв./кг - спад с 14.5%.
 
 
Оранжерийните домати поевтиняват на едро от 2.54 лв./кг на 2.27 лв./кг или с 11%. В същото време нараства интересът на стопаните да отглеждат тази култура на открито. Към втората половина на този месец площите, заети с домати, се увеличават с 63%  - от 7 801 декара по това време на миналата година на 12 701 декара сега.
 
Това до голяма степен се обяснява с намаляването на натиска за внос на евтина стока от Турция, която се пренасочи към пазара на Русия след отпадането на някои административни ограничения там.
 
„Сред основните пролетни култури значително увеличение се наблюдава при площите с дини, домати, пъпеши и пипер – от 42,7% до над три пъти“, отчитат експертите на МЗХП. Рекордното увеличение от три и половина пъти е регистрирано за пипера. Културата се разширява от 1 616 декара през първата половина на май 2017 г. на 5 550 декара сега.
 
За дините увеличението е с 42% от 7 545 декара на 10 765 декара, а площта на бостаните с пъпеши се разраства двойно - от 2 180 декара на 4 647 декара.