Планът за паша трябва да се изработи от ветеринарен лекар, зооинженер или агроном. Специалистът трябва да приложи и копие от дипломата си. 

Гласувайте: Планирате ли инвестиции в стопанството си през тази година?

За агронома е важно да има специалност с екологична насоченост, която му позволява подготовката на този важен за биопроизводителите документ. 

Планът за паша се прави от компетентно лице, което може и да пресметне животинските единици и да има достатъчно познания по отношение на пасищата, да отчете времето, през което животните могат да престоят там, да съобразит дали дадени пасища са по-бедни или по-богати и позволяват по-дълъг престой на този терен. 

Всичко, което се планира във връзка с пашата на биологичните животни, се записва в План за паша, който трябва да се качи в Системата за електронни услуги на ДФЗ до три седмици след подаване на заявлението за подпомагане. Това стана ясно във вторник на семинар на биопроизводителите.

Предвидена е възможност за промяна на плана, ако обстоятелствата я налагат. Тя се прави по същия ред, по който се пуска и стандартният план. 
Поддръжката на парцелите, върху които ще се извършва екстензивна паша трябва да става чрез пашуване, а не с косене. 

Контроли ще предупреждават фермерите за грешки при кандидатстването

„В случай че наред с пашуването има и изкосяване, което се установява при проверка - това няма да е проблем“, обясни Христо Вълов от дирекция „Биологично производство“ в ДФЗ. Търси се пашата, и когато се намери с проверка на място (ако мониторингът не може да се произнесе), това че от време на време някаква част от парцела се окосява или когато няма пашуване в този момент, ситуацията няма да доведе до санкциониране, стана ясно още от думите на експерта. 

От ЕК са посочили в коментар на тази екосхема, че Планът за паша е нещо много хубаво, но той трябва да се изпълнява и не е само един документ, предупредиха експертите по време на семинара. 

По отношение на екосхемата за биологични животни подпомагането е на хектар. Животните се използват като допълнителен елемент, за да се гарантира, че за тях има осигурени биологични пасища или фуражни култури, с които да се изхранят.