Необходимо е да има планиране на кадрите в средното земеделско образование. Това заяви земеделският производител Христо Петров по време на дискусия в Павликени за сътрудничеството между агробизнеса и средните земеделски училища, предаде репортер на Фермер.БГ.

Трябва целенасоченост още при приема на ученици в аграрните училища – да е ясно къде ще продължат развитието си след като завършат образованието си.

Училищата трябва да са действително с професионална, а не със „социална“ насоченост, коментира земеделецът Христо Петров от Павликени. Според него, когато бизнесът подпомага професионалните училища, то трябва да има гаранции, че тези подготвени кадри после ще продължат развитието си в техните стопанства.

Стажовете на учениците в агрофирмите трябва да са по-добре организирани, за да бъдат ползотворни, смята още зърнопроизводителят.

Кадрите, които се обучават за механизираното зърнопроизводство, в средните училища са крайно недостатъчни, каза още Петров.

Според земеделеца Иво Бянов от Павликени, МЗХ и училищата трябва да търсят финансиране за обновяване на агротехническия парк и базата за обучение на кадрите, защото "когато дойдат да работят при нас, ние започваме да ги обучаваме отново".

Учениците трябва да бъдат постоянно на полето по време на стажовете си, за да следят целия производствен процес, посочи земеделският министър проф. Димитър Греков.

Що се отнася до „социалните“ гимназии министър Греков посочи, че подкрепата от страна на бизнеса е изключително важна за много от учениците.

В Павликени се провежда форум, на който ще бъде подписана Харта за партньорство между бизнеса в община Павликени и Професионалната гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски“ - Павликени. 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!