Близо един месец браншовите организации подготвяха своите предложения, свързани с проектонаредбата за условията и реда за установяване на изкуствено създадени условия по заявления за подпомагане със средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 
 
 
През последните два дни се проведе работна група между юристи на бранша, а след това земеделската общност се срещна с ръководството на ресорното министерство. Това съобщи Костадин Костадинов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ).
 
„Юристи на браншовите организации се обединиха около една концепция за нова наредба за изкуствено създадените условия. След срещата ни с министерството стана ясно, че България трябва да се допита до Европейската комисия (ЕК) за проблема с изкуствените условия и това какво значи нередност, съответно изкуствените условия нередност ли са или нещо друго“, коментира той.
 
Първият вариант на документа събра остри критики от бранша. Една от причините е именно тази, че към настоящия момент в българското законодателство липсва легална дефиниция за „изкуствено създадени условия”. Именно затова желанието на сектора е в наредбата да бъде ясно разписано определението на това понятие.
 
Като основен критерий за „изкуствено създадени условия” в проектонаредбата е посочено единствено наличието на свързаност на кандидати, бенефициенти, ползватели на помощта или упълномощени техни представители. 
 
„Министерството погледна позитивно на нещата. Оттук нататък работим по тази тема. Ще се съставят и групи от юристи на следващите заседания, за да могат да се оформят текстовете технически – как, какво и защо“, заключи Костадинов.