Наблюдение за едно денонощие ще се извърши на атмосферата над България. Това ще стане от 11:00 ч. утре – 24 април за следващите 24 часа, съобщиха от Министерството на земеделието, храните и горите. 
 
 
Пет радарни станции ще извършват наблюдението, а информацията ще се предава в реално време на заинтересованите държавни институции, добавиха от министерството.
 
Системата за противоградова защита в България е създадена през 1968 г. към агроминистерството, като изпълнителна агенция „Борба с градушките” защитава територия от 17 000 кв. км в силно градобитни райони в областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Сливен.
 
За да се подобри защитата срещу стихията през март министерството предложи стратегия и проектозакон. В тях е записано създаването на държавно предприятие, в което да се превърне изпълнителната агенция. 
 
Идеята е това предприятие да не формира печалба поради характера на дейността му и няма да може да бъде обявявано в несъстоятелност. По този начин се гарантира, че тази дейност ще продължи да се осъществява и земеделските производители ще бъдат защитавани при всякакви обстоятелства. От друга страна, едно такова държавно предприятие, управленската структура на подобно предприятие предвижда представителство на всички заинтересовани страни, участници във  финансирането, което пък от своя страна ще гарантира ефективното целево и прозрачно управление на средствата, които се набират за осъществяване. 
 
Отделно от това се предвижда земеделските производители да плащат по 0.50 лв./дка годишна вноска. Като общият размер на тази вноска за всеки производител ще се изчислява въз основа на тези площи, които той е заявил за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) през предходната стопанска година, обясниха експертите.