Земеделските производители, които най-активно се възползват от възможността за директни продажби в настоящия програмен период, са пчеларите. Това обяви на семинар в Софийския университет Светлана Боянова, председател на Института по агростратегии и иновации.

 

Само 456 фермери са се регистрирали за осъществяването на директни продажби – над 70% от тях са производители на мед и други пчелни продукти, които имат право да предлагат продукция си в цялата страна. Около 15 фирми са поискали да продават на крайни клиенти яйца, а около 30 - сладководна риба. Двама са поискали да предлагат прясно месо, а един фермер е искал да осъществява директни продажби на дивеч (става въпрос за хотелски комплекс с ловно стопанство), посочи Боянова.


Според Светлана Боянова посочените данни водят до заключението, че пазарът на местни храни в България не е развит, въпреки изразените предпочитания на потребителите към тях. Местните храни се предлагат предимно по неформални канали, тъй като не са развити схеми за доброволно сертифициране на продукти и храни и подходяща пазарна инфраструктура.

 

Кооперирането между земеделски стопани, преработватели и търговци е слабо, поради липса на традиции, раздробеност на производството, липса на подходящи форми и стимули за изграждане на дългосрочни партньорства. Този проблем е пречка за дългосрочното планиране, увеличава риска и намалява стимулите за инвестиции. Той е пречка и за въвеждане на иновации по цялата верига на първично производство и преработка. Поради това е необходимо насърчаване на създаването и развитието на дългосрочни партньорства в хранителната верига, насочени към осигуряване на качество и стабилност на доставките, развитие на пазарите и иновации в продуктите, процесите и технологиите, каза в изложението си Светлана Боянова.

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!