Съюз на българските пчелари (СБП) настоява за промяна в мярка Е „Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти“ от Националната пчеларска програма. Това съобщи за Фермер.БГ Михаил Михайлов, председател на съюза. Официалното писмо е изпратено до министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов.
 
 
„Браншовата организация настоява да се сформира и насрочи заседание на пчеларска работна група, което да се състои най-късно през месец май 2018 г., поради процедурата по нотифициране на програмата“, обясни Михайлов.
 
Пчеларите искат да се  възстановят изискванията за допустимите  кандидати  така, както беше в НПРП 2011-2013 г. и в НПП 2014-2016 г., с което ще се даде възможност на национални пчеларски организации да бъдат бенефициенти. Заедно с това съюзът настоява да се осигури авансово финансиране на проектите от изпълнителите чрез  Научни  организации или неправителствени организации, както и бюджетът на финансираните теми  да е занижен, за да бъде във възможностите на  изпълнителите.
 
По думите на Михайлов, кратката хронология сочи, че последните проекти, реализирани по Националната програма за развитието на пчеларството са в програмния период 2011-2013 г. Вече пета година за теми, приети в НПП, финансирани и нотифицирани от ЕК, не се приемат проекти за изпълнението им. Причините затова са в допустимите кандидати, процедурата по приемането на проектите, бюджетът, както и във финансирането.
 
 
Допустими кандидати
-НПРП 2011-2013 г. - Браншови пчеларски организации, асоциации и сдружения на пчелари, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел;
-НПП 2014-2016 г. - Научни пчеларски сдружения, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност;
-НПП 2017-2019 г. - Университети и Висши училища, с преподаване на предмет пчеларство, Научни институти, в които се извършват изследвания в областта на пчеларството, научни организации, вписани в регистъра на Министерството на образованието, съгласно чл. 78 от Закона за насърчаване на научните изследвания.
 
„Ясно се вижда тенденцията за повишаване на изискванията към кандидатите. В  последният програмен период  2017-2019 г., вероятно няма да има осъществени  научни  проекти  по пчеларската програма поради това, че до края остава само една година, освен  ако не променим условията за кандидатстване.  Отговорността за това крайно неблагоприятно положение пада изцяло върху  членовете на ПРГ и МЗХГ“, пише в писмото до министър Порожанов.
 
Процедура по приемане и одобрение на проектите
„Процедурата по включването на теми в мярката за научни изследвания е погрешна. Последователността трябва да бъде следната: темите с анотациите, целите и очакваните резултати, трябва да бъдат предварително одобрени от управляващият орган МЗХГ чрез Селскостопанската академия (ССА). Сега редът е обърнат. Правилната процедура включва дейностите на ССА на входа и на изхода на проекта“, смятат от СБП.
 
Финансиране на проектите
Според браншовия пчеларски съюз за успешното реализиране на проектите, е  необходимо  авансово финансиране. 
 
„Заедно с това научните колективи могат да бъдат с намален състав и съответно  със занижено финансиране“, заключват от СБП в писмото си до ресорния министър.