Първият ситуационен анализ със снимка и перспективи пред селското стопанство през следващите години, ще бъде готов в края на май или началото на юни, съобщи земеделският министър Румен Порожанов.
 
 
Ситуационните анализи (SWOT анализи), които се подготвят сега от Института по аграрна икономика към Селскостопанската академия, ще бъдат в основата за определяне на приоритетите, към които ще се насочат субсидиите през новия програмен период на Общата селскостопанска политика (ОСП).
 
„Нашата визия е до края на годината да направим приоритетите, да заложим целите и да определим интервенциите, за които ще кандидатстваме“, каза Румен Порожанов.
 
В нова ОСП секторните програми за намеса се прехвърлят от общата организация на пазарите в ЕС към новите национални стратегически планове. Изработването на ситуационните анализи е именно първа стъпка от подготовката на ключовите планове.
 
 
Обхватът на националните стратегически планове ще зависи преди всичко от решенията на отделните държави членки, като изискването е те да отговарят на целите, определени на европейско равнище - особено в областта на околната среда.
 
Като национални приоритети във финансирането министърът посочи инвестициите в преработката в секторите „Плодове“ и „Зеленчуци“. Това важи и за съхранението на плодове и зеленчуци. Друг приоритет е подкрепата за младите фермери и обновяването на поколенията в селското стопанство. 
 
„Имаме изрични изисквания за екологизацията, за цифровизацията и дигитализацията в земеделието, така че това са параметри, които ще намерят своето място във финансирането на програмата“, допълни Румен Порожанов.
 
Неговата оценка е, че страната може да постигне още по-добра ефективност в усвояването на средствата в аграрния сектор, но и сегашната ефективност е много добра.
 
Следете темата и на cap4us.fermer.bg.