Министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков е категоричен, че без добре развита аграрна наука на всички нива не може да се говори за модерно земеделие. В същото време издръжката на едно средно земеделско училище е 5 000 лв. за година. В аналогична ситуация се намира и Селскостопанска академия (ССА).

 

„За съжаление, науката е оставена настрана и хората мислят единствено за прехраната си. Да, осигурихме 5 млн. лв. За заплати на работещите в системата на ССА, но това не е решение. След поредица от срещи с хората от институтите на ССА, вече започнахме срещи и работещите в държавните предприятия. Налице е пълна абдикация на държавата от държавните предприятия (част от опитните станции бяха преструктурирани в държавни предприятия).

 

Ако науката не върви преди практиката е невъзможно да вървим напред”, заяви министър Греков. Той е категоричен, че в следващия програмен период приоритетите на Селскостопанска академия трябва да бъдат изнесени на преден план. „Водим разговори какво е възможно да се направи и мислим в посока част от средствата по Програмата за развитие на селските райони да бъдат насочени към аграрната наука", заяви още министър Греков.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!