Продължаваме темата за регистрациите по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД), като този път потърсихме за коментар фермер, който се занимава с пчеларство и овощарство. 

Как се стигна до проблемите с чл. 137?

Иван Димов е земеделец от Търговище. Той се занимава с овощарство и учи сина си как да отглежда пчели.  Димов е убеден, че чл. 137 помага за регистрацията на незаконни обекти, които иначе се представят за отговарящи на законовите изисквания. 

“Областните дирекции по безопасност на храните регистрират незаконни обекти, а пред хората се представя, че след като е регистриран по чл. 137, съответният обект е законен. Това важи в пълна степен за пчелините, сега го правят и с овцете и козите”, обяснява фермерът.

Според него по този начин се заблуждава цялото общество и най-вече животновъдите.

“Смятам, че заблудата тръгва още от земеделското министерство, тъй като регистрацията по чл. 137 от ЗВД удостоверява, че обектът отговаря на ветеринарно медицински изисквания. Нищо повече. Самата регистрация не означава, че това е законен обект или че мястото е подходящо за животновъден обект. В този смисъл е много спорно, доколко тази регистрация е законна, след като тя удостоверява нещо несъществуващо - юридически”, коментира още земеделецът за Агри.БГ.

Защо се получава така?

Според овощаря трябва да се погледне малко по-нагоре в редовете на закона.

“Чл. 133 от ЗВД е категоричен - мястото и капацитета на животновъден обект се определя с наредба от общинските съвети. Отменените чл. 135 и 136 изискваха проекти и комисии по Закона за устройство на територията (ЗУТ). Но никога местоположението на животновъдите обекти не се е определяло от самите животновъди, особено за обектите в населените места.

Тоест, ОДБХ регистрират обекти, които не са обекти. Никой легитимен орган не ги е конституирал като такива. За да бъде един животновъден обект законен, той трябва да премине през процедури по Закон за устройство на територията и Закон за кадастър”, смята още Иван Димов.

Какви са пречките при регистрацията по чл. 137?

По думите му регистрацията за един животновъден обект е подробно регламентирана в ЗВД, още от създаването на документа. 

“В закона е предвидено изискване по ЗУТ, като първоначално дори е упоменато, че за изграждане на животновъден обект, се изготвя инвестиционно предложение. В последствие, закона е променен, като е заложено, че животновъден обект се изгражда по реда на ЗУТ. А след последните поправки е записано, че общинските съвети определят местоположението и капацитета на животновъден обект. 

Тоест от създаването на ЗВД, не животновъда, а някой друг определя къде може да се създаде животновъден обект и то по правилата на ЗУТ. Всичко това е описано в чл. 133, 135,136 от ЗВД. Едва тогава идва регистрацията по чл. 137”, обяснява още овощарят.


Самата регистрация по чл. 137, е не регистрация на животновъден обект, а удостоверение, че обектът отговаря на ветеринарно медицински изисквания - добавя още Иван Димов.

“В удостоверението ясно пише, че ОДБХ удостоверява, че даден обект отговаря на ветеринарно медицински изисквания. Именно тук е уловката, лъжата и некомпетентността. За да има издадено удостоверение, трябва да има обект - такъв, който да е преминал процедури за узаконяване по ЗУТ. И така според мен ОДБХ регистрира незаконни обекти", заключи Иван Димов.