Протоколите за молекулярната диагностика на важни вируси по овощните видове са разработени от научни екипи на ССА и се прилагат чрез доставеното ново оборудване по Националната научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“ (ННП-ХРАНИ) към Министерството на образованието и науката. 

Гласувайте: Какви ренти се изплащат за стопанската 2021/22 година?

„Чест е за мен да открия новооборудваната лаборатория за диагностика на вирусни болести при семковите и костилковите овощни видове. Овощните видове са изключително ценен ресурс за региона и неслучайно той е известен като овощната градина на България", с тези думи проф. д-р Елена Тодоровска – главен научен секретар на ССА приветства присъстващите.

По думите ѝ овощарството е поминък за този регион и традиция, която ние предаваме в поколенията и допълни:

„Овощните видове в този район са обект на проучвания с близо 100-годишна история. Институтът по земеделие – Кюстендил има важен принос за развитието на науката в областта на модерното овощарство, агрозащита и изграждане на съвременния облик на аграрната наука в България. Изискванията към повишаване на качеството на продукцията са свързани със Зелената сделка и стратегията „От фермата до трапезата“, чиято цел е и редуциране на негативното влияние на новоинтродуцирани инвазивни видове чрез точна и ефективна диагностика и противодействие на тяхното разпространение. 

Издигането на научните изследвания на по-високо ниво е свързано с въвеждане на нови технологични решения, което изисква добро оборудване, разработване на методични подходи и експериментални протоколи“, каза още Тодоровска.

Благодарение на участието на Института в две научни задачи, са отделени средства за обновяване на лабораторията. Новото оборудване позволява извършване на висококачествени изследвания и вземане на информирани решения за борба с вредителите, както и за селектиране на сортове и сортоподложкови комбинации, които са резистентни на вирусни и други важни заболявания. Не на последно място е създаването на безвирусен сертифициран материал. 

„Човек трябва да внимава какво си пожелава, защото в един момент му се сбъдва. Аз от 15 години мечтая и исках да има лаборатория за провеждане на молекулярна диагностика на вируси по овощните видове, базираща се на полимеразна верижна реакция (PCR)“, каза при откриването научният секретар на ИЗ – Кюстендил и участник в проекта доц. д-р Анелия Борисова.

Оборудването може да се използва от всички научни работници в института, които да извършват молекулярни анализи. Новата мечта на доц. Борисова е в Института да се създаде млад екип, който да бъде обучаван в лабораторията и по новите технологии.

Доц. д-р Анелия Борисова представи направленията на изследвания в обновения лабораторен комплекс, новозакупената апаратура (PCR апарат, центрофуга с охлаждане, водна баня, гел електрофореза и фотодокументираща система) и направи кратка демонстрация на експериментите за идентифициране на М- и D-щамовете на PPV.

Фактът, че новото модерно оборудване вече е налично в ИЗ – Кюстендил, е много важен, тъй като до момента диагностиката на вирусите по овощните видове се е базирала на серологични методи. Тя подчерта предимствата на PCR анализа пред ELISA метода, изхождайки от факта и че за много от вирусите, които са с икономическо значение, няма разработени антитела, а това е изключително важно за производство на сертифициран посадъчен материал. Освен това новият метод, базиращ се на PCR, е много по-чувствителен и позволява бърза и ефективна диагностика на вируса в дори и в малка концентрация и на ранен етап на заразяване на дърветата.