Областна дирекция по безопасност на храните в град Разград констатира първично огнище на заболяването антракс в село Трапище, община Лозница, област Разград, съобщиха от пресцентъра на българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).
 
След като 7 овце са умрели в животновъден обект в селото, са направени лабораторни проби, който са показали наличие на антракс. 
ОДБХ Разград и Регионална здравна инспекция – Разград съвместно обследват случая. 
 
Започнала незабавна ваксинация на всички възприемчиви животни в населеното място. Вече е ваксинирано цялото стадо от 600 овце в засегнатия животновъден обект. В селото има общо около 1700 животни, 400 едри преживни животни,  близо 1200 дребни преживни животни и 20 еднокопитни. Забранява се клането и придвижването към и от територията на заразеното населено място на възприемчивите животни до изтичането 14 дневния имунизационен период.
 
Предстои механично почистване и дезинфекция на сградите, помещенията, в които се отглеждат животни и оборудването, включително и превозните средства влизащи и напускащи обекта по начин, гарантиращ унищожаване на причинителя на болестта. 
 
До този момент животните в село Трапище не са подлежали на ваксинация, защото в района не е констатирано огнище на антракс в последните 50 години.