Това стана ясно в рамките на дискусия за Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”, която се проведе като част от Деня на отворените врати по ПРСР 2007-2013 за земеделските стопани от Област Бургас в Царево на 01 август 2011 година. Основните въпроси, които поставиха земеделските стопани по време на дискусията бяха свързани със сроковете за предстоящите проверки, подаване на заявките за плащане към Държавен фонд „Земеделие”, както и конкретни ангажименти по изпълнение на бизнес-плановете по мярка „Млад Фермер”. Стопаните бяха информирани също за възможностите за кандидатстване по мерките, подпомагащи полупазарните стопанства, както и организациите на производители, за които прием на проекти ще има до края на 2011 г. В дискусията участваха експерти от Министерство на земеделието и храните, Областна дирекция „Земеделие”, Разплащателна агенция- Бургас и Националната служба за съвети в земеделието.