През последната седмица през пристанище Варна не са преминавали товари с пшеница, ечемик и рапица за износ. Общо за периода от началото на пазарната 2017-2018 година до момента износът на пшеница през порта възлиза на 1 329,5 хил. тона, а този на ечемик – на 86,7 хил. тона.
 
 
На годишна база това е съответно с 42,8% и над четиринадесет пъти повече. От друга страна, износът на рапица е с 30,9% под отчетения за аналогичния период на предходната година.
 
По оперативни данни на земеделското министерство през пристанище Бургас от началото на сезона до момента през порта са изнесени 6 хил. тона пшеница - близо три пъти повече спрямо съответния период на миналата година, докато експорт на ечемик и рапица все още не е реализиран.
 
По предварителни данни на НСИ, обхващащи цялата търговия със зърнени култури - по морски, речен и сухоземен път, през първите два месеца на пазарната 2017-2018 година от страната са изнесени 1 661,3 хил. тона пшеница, 185,9,6 хил. тона ечемик и 178,6,7 хил. тона рапица. 
 
В сравнение с аналогичния период на предходната пазарна година, експортът на пшеница и ечемик нараства, съответно със 17,3% и 27,2%, докато този на рапица се свива с 53,1%.