По Схемата за единно плащане на площ (СЕПП),  която от догодина ще се казва “Основно подпомагане на доходите за устойчивост“, предвиждаме ставка от малко над 100 евро/ха, която ще получават всички фермери, които имат земеделска земя без значение с какво я поддържат и какво отглеждат. В конкретния случай, ако имате пасища, ще получите 100 евро/ха за цялата си площ в пасища. Това каза Аделина Стоянова, директор на дирекция “Директни плащания” по време на годишната среща на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА).

Гласувайте: Получихте ли първия транш по СЕПП?

По думите й правилата, кооито ще се прилагат от 2023 г. няма да са твърде различни от тези, по които земеделците са работили до момента. 

“Разликата е, че те са обединени и в един общ документ, който ние наричаме Стратегически план. И също така всички подпомагания по отношение на фермерите се отчитат като натрупани. Това, което са получили в рамките на директните плащания с това, което получават по агроекология и това, което са получили по секторните интервенции”, обясни експертът.

Има обаче промяна по отношение на дефиницията за пасища. 

“Климатичните промени през последните години доказаха необходимостта от това пасищата да не бъдат почиствани като стадиони, защото много често в желанието си да се справим добре, ни се налага да премахваме ядливи храсти, които в сухите месеци на годината, когато тревата вече е изгоряла, могат да бъдат използвани за храна на животните.

За това ние разделихме определението за пасища на две отделни определения.

Пасищата, които ще се поддържат чрез пашуване ще бъдат допустими, ако има не повече от 100 дървета, които разбира се, не са овощни и мозаично разположени храсти, които се използват за храна на животните.

Не сме ограничили количеството на тези храсти, но следва да се има предвид, че все пак това е пасище и преобладаващата част от него трябва да е заета с тревна покривка”, каза още Аделина Стоянова.

Втората дефиниция пък е за фермерите, които ще поддържат пасищата си чрез косене. 

“Ние не можем да ограничим тази дейност. Но тук сме вложили значително по-строги изисквания по отношение на дефиницията. Постоянно затревените площи, които ще се поддържат чрез косене, трябва да отговарят на дефиницията, на която отговарят и в момента. Забранено е използването на мулчери и шредери. И това ще се следи изключително строго", подчерта тя.

Преразпределителното плащане

Всеки фермер, който е получил базово плащане, за същите площи ще получи и преразпределително плащане. То обхваща първите 30 ха на стопанството до 600 ха. Ставката по тази схема ще е в размер на 123 евро/ха.

“Това са твърди ставки. Те не подлежат на намаление, тъй като ние сме определили ставката на база на данни, с които разполагаме по отношение на площи за целия период на прилагане на политиката до момента. Отчели сме процента на нарастване на тези площи и сме отделили достатъчно бюджет, който да гарантира, че тази ставка може да бъде получена от фермерите”, обясни Стоянова.

През новия програмен период младите земеделски стопани също ще бъдат подпомогнати по-добре.

Към сметката на младите земеделски стопани, освен базовото плащане и преразпределителното плащане, добавяме още 100 евро/ха. Изискването за младите земеделски стопани е да притежават необходими умения и квалификация остава и през 2023 г.

Разликата е в това, че документът, с който се доказва образование, умение и квалификация младият земеделски стопанин ще трябва да покаже още когато си подава заявлението за подпомагане.

Дребните земеделски стопани пък ще бъдат подпомогнати с годишно плащане под формата на еднократна сума от 1250 евро, която заменя директните плащания”, заключи Аделина Стоянова.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Много повече от политика!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg