1,5 млн. лева е утвърденият ресурс по Схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция, стана ясно от заседание на Управителния съвет на Държавен фонд "Земеделие".
 
 
Срокът за кандидатстване е от 20 март 2018 г. до изчерпване на ресурса по схемата и не по-късно от 31 август 2018 г.
 
Целта на подпомагането е да се насърчат малките и средни предприятия и земеделските стопани, които отглеждат плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и тютюн, доброволно да застраховат селскостопанската си продукция срещу неблагоприятни климатични събития.
 
Помощта се предоставя под формата на заплащане на застрахователни премии на земеделски стопани при застраховане на продукцията. Максималният размер на финансирането, което може да получи един земеделски стопанин, е до 65% от стойността на застрахователната премия. Сумата за подпомагане e до 195 лв./ха.
 
Стопаните трябва да представят застрахователните си полици в отделите „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ (ПСМП) на областните дирекции на ДФ ”Земеделие” до 28 септември. Срокът за сключване на договорите и изплащането на помощта е до 14 декември 2018 година.