„От 1 август 74 професионални гимназии преминават от Министерството на земеделието и храните към общините.“ Това заяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева по време на петъчния парламентарен контрол в отговор на въпрос свързан с прехвърляне на собствеността на Професионална гимназия по селско стопанство 
 
Министър Танева разясни, че министерството финансира 74 гимназии в земеделското стопанство и хранителната промишленост, като те няма да се закриват, а с промените в Закона за предучилищното и училищното образование се превръщат в общински. 
 
„Към този момент има 1 случай на община, която е отказала прехвърлянето и този проблем ще бъде обсъден. Всяка професионална гимназия се финансира чрез делегираните бюджети, както цялата система на образованието", заключи Десислава Танева.