Достъпът до технологичната революция в селското стопанство е много важен въпрос. Определено в Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. ще бъдат подкрепени малките, средните и младите земеделски производители, за да внедрят и използват новите технологии в стопанствата си. Това каза еврокомисарят по земеделие Фил Хоган в отговор на въпрос на Фермер.БГ.
 
 
Няма как да не отчетем амбициозността за популяризирането и внедряването на новите технологии в селското стопанство, с цел модернизиране и улесняване на работата на стопаните. Видна е обаче и другата страна – често тези инструменти са недостъпни за фермери от икономическа гледна точка
 
“Наистина технологичната революция и достъпът до нея в земеделието е важен въпрос. Това, което мога да каза в момента е, че помощ за малките, средните и младите фермери при внедряването на тези иновации ще има. Видът и обема на подкрепата обаче ще станат ясни след като видим окончателния бюджет за ОСП след 2020”, обясни Хоган.
 
Но кога ще стане това? Според еврокомисарят яснота вероятно ще има през втората половина на 2019 г. 
 
По думите му е възможно прилагането на стартова помощ за имплементирането на дигиталните помощници.
 
“Можем да говорим за първоначални капиталови инвестиции, които да са намалени до известна степен. По този начин фермерите ще могат да отделят суми освен да купят нововъведението, но и да го усъвършенстват в последствие. Като отправна точка предвиждаме начална помощ за дребните, средните и младите фермери”, добави еврокомисарят.
 
По време на Четвъртата AgriOutlook конференция в Брюксел, Фил Хоган засегна още теми като стратегическите планове, проблемите с климата и биостратегиите.
 
“Основният момент в ОСП след 2020 е новият модел на политиката. Тук имам предвид по-голямата гъвкавост за страните-членки на ЕС, в смисъла на новите стратегически планове, които те трябва да изготвят. Това, което очакваме от държавите членки са видни и конкретни резултати по различните цели, които ЕС поставя – екологични, биологични, общи. Всички те трябва да бъдат изпълнени”, каза Хоган.
 
За никого не е тайна и печалната статистика, показваща, че едва 6,5% са младите земеделски стопани. В отговор комисар Хоган обясни, че в ОСП след 2020 ще има увеличение на плащанията за младите, повече помощ за установяване в сектора и достъп до земя и кредитиране.
 
“В момента работим с европейската кредитна банка за специални финансови инструменти, предвидени за младите земеделски стопани. С тях се надяваме те да получат достъп за по-евтино кредитиране, докато се установят в сектора”, категоричен е Хоган.

 

Следете темата и на cap4us.fermer.bg