Единственият начин българските производители да бъдат конкурентоспособни, е да стимулираме потреблението на български стоки. Това каза зам.-министърът на земеделието и храните Свилен Костов във връзка със срещата си със земеделски производители в Разград вчера, предаде Фокус.
 
„Основните проблеми, представени от земеделските производители, бяха свързани с текущите процедури по комасация на земята, по сключване на споразумения за ползването, както и някои специфични казуси, характерни не само за региона. Активни бяха и пчеларите, които представиха проблемите и исканията си. До голяма степен успяхме да отговорим на техните въпроси, да си вземем някакви бележки по отношение на нещата, които трябва да подобрим в политиките и наистина да ги насочим към важните действия, които пък те от своя страна трябва да предприемат. Преди всичко това е обединението, сключването на съюзи, на производители и организации на производители”, коментира Костов.
 
Зам.-министърът на земеделието и храните отбеляза, че това важи за всички сектори.
 
„Нашите производители трябва да знаят, че истината е в сдружаването, в създаването на организации на производители, които да диктуват своите условия, не само пред изпълнителната власт, но и пред своите търговски партньори”, заяви зам.-министър Свилен Костов. 
 
Костов допълни, че в последните години амбицията на МЗХ за подобряване на процеса на хранителната верига се е изразила в създаването на един нов закон за храните, с който да бъдат уредени взаимотношенията по време на хранителната верига, така че да се гарантира на крайния потребител, че той купувайки един продукт прави информиран избор за това какво съдържа този продукт. 
 
„Тоест суровините, вложени в него да са гарантирано безопасни. За тази цел в рамките на министерството стартира и Центъра за управление на риска на хранителната верига, чрез който ще бъдат изготвени анализи и стратегии, за това какво трябва да се промени и подобри, така че наистина да се гарантира на българския потребител една качествена и безопасна храна”, заключи зам.-министърът.