Борбата с градушките, доброволните споразумения по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, както и възможността на чужденците да купуват българска земя, бяха сред акцентите по време на дискусионния панел, в рамките на 7-мия Национален агросеминар на НАЗ.  

 
 
Борба с градушките
 
„Целим да разширим обхвата на покритие, като постигнем защита на 90% от обработваемите площи срещу градушка“, каза зам.-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева.
 
Постепенното разширяване на системата ще стане чрез използване на два способа – ракетен и самолетен. 
 
„През 2018 г. предстои сключването на договор с фирма за обществена поръчка. Така работата ще може да започне през 2019 г.“, обясни Кръстева.
 
По думите й ще бъде създаден и фонд за управление на риска.
 
„Целта е да се набират средства, които да се управляват с цел минимизиране на риска. Средствата ще бъдат от държавния бюджет и от вноски на земеделските производители. По много предварителна информация, около 50 стотинки на дка ще бъде плащането от земеделците, като не са включени пасища, мери и ливади, както и горски терени“, допълни тя.
 
Кръстева обясни, че през декември ще има по-точна информация и браншът ще бъде поканен на среща.
 
Доброволни споразумения по ЗСПЗЗ
 
Зам.-министърът коментира, че повечето от предложенията на НАЗ, във връзка със ЗСПЗЗ са основателни.
 
„Предстои промяна в ЗСПЗЗ, след като се обнародва законът, следва да се промени и правилника му. Много от направените от вас бележки касаят именно правилника на закона, смятам, че там корекциите ще бъдат нанесени. Разбира се, това също ще стане след среща и дискусия с бранша“, каза още Вергиния Крътесва.
 
Купуване на земя от чужденци
 
Лятото бе предложено изменение на закона, с което да отпаднат ограниченията за продажба на земя от чужденци.
 
„Проектът на закона е спрян. Работим не само за отпадане на 5-те години, но и затова да видим какви са възможните ограничителни процедури. След като на 14 ноември ЕК представи своите насоки за достъпа на земя на чужденците, ние обсъдихме с представител от ЕК, какви са възможностите. Има ограничения, но за момента няма разписан текст“, заключи зам.-министър Кръстева.