Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) е предприело стъпки за получаване на над 5 млн. лв. допълнителен бюджет за покупка на ракети за борба с градушките през тази година.
 
 
Земеделският министър Румен Порожанов съобщи това в отговор на депутатско питане за работата на Изпълнителната агенция „Борба с градушките“.
 
„Активният сезон за борба с градушките за 2018 г. е открит на 24 април. В началото на сезона агенцията разполагаше с 8 600 ракети. Началото на активния сезон по градозащита за 2018 г. се характеризира с висока честота и интензивност на градовите процеси. От 24 април до 28 май са проведени 101 активни противоградови въздействия, като са обработени 459 облачни клетки с малко над 5000 ракети“, каза министърът. 
 
Най-много градоопасни облаци са регистрирани в Горнотракийската низина, а най-силният до момента щорм е бил на 15 май в защитаваната територия Монтана, Враца и Плевен.
 
По думите на министъра, Агенцията е доставила на 22 май още 2000 ракети, които да осигурят правилното и пълноценно провеждане на защитата от градушки. За тази цел МЗХГ е започнало процедура за одобряване на допълнителни средства в размер над 5 млн. лв. за 2018 г. за закупуване на противоградови ракети. 
 
„За тези допълнителни средства ние така или иначе всяка година кандидатстваме – те не са заложени в нашия бюджет - чрез централния бюджет или именно чрез бюджета за противодействие с бедствията, който е в централния бюджет“, обясни министърът.
 
 
За нуждите на градозащитата се използват също доплерови метеорологични радари, ракетни установки за изстрелване на противоградни ракети и друга противоградна техника на двата нови полигона.
 
Румен Порожанов подчерта, че през тази година МЗХГ е осигурило необходимите средства за функциониране на Агенцията. Осигурени са средства за увеличаване на заплатите на служителите съгласно споразумение, сключено между Министерството, синдикатите и работещите в Агенцията. 
 
„Предвидените в началото на тази година средства за персонал по бюджета на агенцията са с 10% повече в сравнение с миналата година. Увеличение е налице и в показателите за издръжка и за капиталови разходи“, допълни министърът.
 
В момента тече процедура по изменение на Устройствения правилник на агенцията, което засяга увеличението на числеността на персонала във връзка с откриването на двата нови полигона за борба с градушките.  
 
„Почти всичките ни капиталови разходи в бюджета на Министерството на земеделието по необходимост в този етап отиват към Агенцията за борба с градушките. Неслучайно беше и дебатът ни: достатъчни ли са капиталовите разходи по времето на бюджетната процедура? Вие знаете много добре това“, обърна се Порожанов към депутатите.