Съществува опасност бюджетът на Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2020-2027 г. да бъде намален с 15-30%, ако страните-членки не увеличат в достатъчна степен своите вноски в общата хазна на ЕС.
 
 
Европейският комисар по земеделието и селските райони Фил Хоган описа тази заплаха в реч пред парламента на Ирландия на 26 април.
 
„Следващата седмица Европейската комисия ще приеме своето предложение за следващата Многогодишна финансова рамка (МФР) за периода 2020-2027 г.“, каза Хоган. Очаква се предложението да бъде обявено на 2 май. 
 
Комисарят подчерта, че Brexit – излизането на Великобритания от ЕС, отваря дупка от 12 млрд. евро годишно в европейския бюджет. В същото време много страни-членки настояват за отпускането на допълнителни 12 млрд. евро за приоритетните политики в областите сигурност, миграция и отбрана.
 
„Държавите членки имат възможността да компенсират недостига, като допринесат с по-висок процент от своя брутен вътрешен продукт“, изтъкна еврокомисарят. През последните месеци той е обсъждал тази тема с много европейски министри, включително с премиерите на Ирландия, Унгария, Португалия, Франция, Словения и балтийските страни.
 
 
По думите на Хоган, обаче, редица държави, които са нетни вносители в бюджета на ЕС, като Холандия, Дания, Швеция и Австрия, все още казват твърдо "не" на по-високите национални вноски. 
 
„Наистина вярвам, че ОСП е преминала теста на времето през последния половин век и е адаптирана, за да посрещне новите предизвикателства. Убеден съм, че ОСП е нещо, за което си заслужава да се борим“, подчерта комисарят.
 
В същото време той призова към реализъм – ако постъпленията от държавите членки не се увеличат, съкращение на бюджета на ОСП ще има. „Няма смисъл да се опитваме да отричаме този факт“, заяви Хоган. Той си е поставил за цел изгради възможно най-силната коалиция, за да се предотврати най-лошия сценарий за съкращенията.
 
„Ние трябва да продължим да подкрепяме доходите на земеделските производители. Всъщност това е ролята и задължението на ОСП, както е посочено в учредителните договори“, заяви Фил Хоган. Той потвърди стремежа на ЕК да се дадат по-големи правомощия на националните правителства при отпускането на субсидии, като на ниво ЕС ще бъдат определени само основните приоритети.