Ако сегашните темпове на деградация на почвата продължат, земята ни ще бъде напълно съсипана след не повече от 60 години. Това сочи прогноза на ООН, базирайки се на факта, че формирането на три см от горния слой на почвата отнема 1000 години, цитирана от Грийнтек.

 

Умна почва помага за отглеждане на плодове и зеленчуци без торене

 

Подобно проучване са правили и британски учени от Университета в Шефийлд, като според тях Великобритания може да разчита не на не повече от 100 реколти.
 
Причините за разрушаването на почвата включват селскостопански техники с интензивно използване на химия, обезлесяване, съответно увеличаване на ерозията, глобално затопляне. Земята под краката ни често бива пренебрегвана от политиците, смятат експерти.
 
Освен ако не бъдат възприети нови подходи в селското стопанство, към 2050 г. общото количество обработваема и продуктивна земя, която се пада на човек от населението, ще остане нищожна – едва четвърт от количеството, което е било налично през 1960 г., съобщи Организацията по прехрана и земеделие  (ФАО).
 
Паралелно с това сме свидетели и на рязко намаляващо биологично разнообразие, което има съсипващ ефект върху дивия живот. Най-осезаем е проблемът с дивите опрашители. Тяхното намаляване в дивата природа налага радикално да преосмислим подхода си към земята и земеделието.