Внезапното увеличаване на глада по цялото земно кълбо ще изисква нов акцент върху развитието на селските икономики, пише в нов доклад на ООН.
 
 
След като намалява за десетилетие, гладът се увеличи отново през 2016 г. като 815 милиона души или 11% от населението на света са били хронично недохранени. Това представлява ръст от 38 млн. спрямо предходната година, отчасти поради изменението на климата, което задълбочава глобалните конфликти.
 
Според организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО), стимулите за селските райони могат да бъдат от ключово значение за борбата с тази тенденция и постигането на целта за премахване на глада и бедността до 2030 г.
 
Засегнатите държави са предимно в Азия и в Африка на юг от Сахара, където малките земеделски стопани, които произвеждат 80% от предлаганите храни, са застрашени от изчезване.
 
"Необходими са спешни инвестиции за подобряване на тяхната производителност", апелират специалистите, като подчертават, че земеделието трябва да бъде свързано с малките и средни градове.