Реколтираните площи с лозя за миналата година са 31,3 хил. ха от общо 50,7 хил. ха лозови насаждения в земеделските стопанства, сочи аграрната статистика на Министерството на земеделието.
 
Заедно с лозята извън стопанствата общите площи в България през 2018 г. са 64,4 хил. ха. Увеличението спрямо година по-рано е незначително – плюс 448 ха. То се дължи на повечето лозя извън стопанствата, като за сметка на тях тези в стопанствата намаляват спрямо 2017 г.
 
Експертите отчитат спад от 3% на произведеното грозде през 2018 г. в сравнение с предходната година. Общото количество е 195,5 хил. тона, като най-голям е делът на Югоизточния район (44%), следван от Южния централен (31%).
 
Червените винени сортове заемат най-много реколтирани площи – 61%, докато за белите са останалите 39%.
 
графика: МЗХГ
 
Едва 5% от площите в стопанствата са млади и още не плододават. Заради лошите климатични условия продукцията на 2,1 хил. хка лозя не е прибрана. За близо 15 хил. ха от лозята в стопанствата не са полагани грижи заради икономически и социални фактори.
 
151,9 хил. тона е преработеното грозде от реколта 2018, показват данни на Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ). Общото количество произведено вино в промишлени условия е малко над 1 млрд. хектолитра. Гроздовата мъст се изчислява на 43 хил. хектолитра.
 
Виното, произведено извън промишлени условия, е 129 хил. хектолитра, заключават експертите от отдел „Агростатистика“ на земеделското министерство.