Със заповед на министъра на земеделието Явор Гечев е одобрен слоят „Постоянно затревени площи” (ПЗП) за 2023 г., информираха от пресофиса на аграрното министерство. 

ГласувайтеОчаквате ли трудности при кандидатстването по Кампания 2023 за директни плащания?

Той е изготвен след разглеждане и обработка на всички постъпили искания от физически или юридически лица и общини за изключване/включване на конкретни имоти от/в слоя и издаване на индивидуални заповеди за одобрение или отказ на исканията, в срок от 01.09.2022 г. до 31.01.2023 г.

Данните са предоставени на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция за зареждане в ИСАК за обезпечаване на приема на заявления за подпомагане през 2023 г. 

Те са публикувани в цифров вид на сайта на Министерството на земеделието  - https://shape.mzh.government.bg/