Тази година кампанията по изкупуване на грозде се проведе на принципа „очи в очи“ или директно между гроздо- и винопроизводители, каза министър Порожанов в отговор на депутат по време на парламентарния контрол.
 
Целта беше да не се допуска нерегламентирано изкупуване на грозде без заверен от Изпълнителната агенция по лозата и виното сертификат. Той гарантира произхода на гроздето и влагането на разрешени суровини и материали при производството на вино, обясни министърът.
 
Румен Порожанов допълни, че не е установен внос на грозде от трети страни. Такъв внос не би бил рентабилен за производителите предвид необходимостта от внасяне на специална гаранция в размер на 30% от стойността на гроздето и забраната за влагане на продукти с произход Европейски съюз.
 
Съгласно Закона за виното и спиртните напитки грозде от трети страни, каквито са Македония и Молдова, не може да бъде преработено в лозаро-винарски продукти или добавено към такива продукти на територията на Европейския съюз, в това число и България.
 
При проверките в област Хасково не е установено изкупуване от винарските предприятия на винено грозде, внос от Румъния или от други европейски държави, което по принцип е позволено в рамките на Европейския съюз. 
 
При постъпване на всяка партида внос на винено грозде Агенция „Митници“ подава уведомление към Агенцията за виното, след което нейни инспектори проследяват партидата от освобождаването до крайния продукт.
 
Министър Порожанов потвърди, че трудностите в изкупуването на „Винпром Карнобат“ създадоха напрежение, тъй като много продукция била предназначена за предприятието. „С усилията на Агенцията по лозята и виното успявахме да насочваме много от производителите както логистично за регистрация, така и за изкупуване на определени места“, коментира той.
 
По данни на Министерството към настоящия момент изкупеното винено грозде от винарски предприятия в страната е 152 млн. кг. В област Хасково през 2017 г. са изкупени 12,6 млн. кг, а през 2018 г. – 14,2 млн., което е с близо 1,6 млн. кг повече от предходната година.