Като цяло кампанията е слаба. Добивът от градините е с 20–40% по-нисък от очакванията. Към момента резултатите са по-малки от това, което сме си заложили като прогнозен добив на база на грижата и средствата, които сме инвестирали в градината си, коментира розопроизводителят Христо Николов за Фермер.БГ.
 
Той определя тази година като изключително тежка. „Случиха се всякакви беди – суша, лоши метеорологични условия, ниски нощни температури, слани, градушки, невиждана криза на пазара на работната ръка. Много нови градини влизат в цветодаване и ще компенсират загубите като общ обем производство. Но ако 300 кг от декар е някакъв среден добив за страната, тази година сме далеч под него“ убеден е фермерът, който отглежда 120 дка рози в района на село Дъбене. 
 

Влияние оказват и опитите на преработвателите да намалят себестойността на розовото масло.

 
„Това неминуемо минава през намаляване на цената на изкупуване на розовия цвят. В момента всеки от нас се бори да минимизира загубите. В много от стопанствата годината ще е с много загуби. Трябва да работим съвместно с държавата и преработвателите, за да подобрим себестойността на нашия продукт, за да може той да е конкурентен на международните пазари“, убеден е Николов.
 
Болести и мутации вследствие на лошите метеорологични условия през сезона
 

Розопроизводителите ще търсят диалог с Комисията по земеделие и с министъра на земеделието.

 
„Ако държавата подпомага нашата дейност по подходящ начин, ние ще успеем да свалим себестойността на нашата продукция. Правейки това, цената, на която ще продаваме цвета на преработвателите, ще бъде изгодна и за тях, и за нас. Така те ще могат да подобрят цената на крайния продукт и да разширят световните пазари на българското розово масло“, вярва Николов.
 

Сдружаването на дребните розопроизводители е вариант да се прескочат прекупвачите.

 
„Прекупвачите са едно звено в нашия сектор, което прибира 20–30% от цената на розовия цвят. Ние трябва да работим в посока на обединение на малките ферми с цел сключването на директни договори с преработвателите“, предлага розопроизводителят. 
 
Болести и мутации вследствие на лошите метеорологични условия през сезона
 

По негови наблюдения дестилериите работят спокойно и няма пренатоварване по отношение на доставен цвят.

 
„В момента дестилериите са заявили цена в рамките на 2,50 лв. Ние като производители, предвид тежката кампания, лошите климатични условия и слабите резултати, се надяваме на някаква толерантност от страна на преработвателите и коригиране на цената с 10–20% нагоре. При цена под 3 лв. един земеделски стопанин трудно може да отгледа качествено насажденията си“, опасява се Николов.
 

Ръждата тази година е повсеместна. 

 
„Ние се борим за това да бъдат подпомагани и стимулирани зимните пръскания, защото ръждата е еднодомна болест, която вирее само по маслодайната роза. При едни правилни, навременни, зимни пръскания голяма част от спорите на гъбата могат да бъдат унищожени и да се предотврати нейното развитие“, убеден в производителят.
 

Николов и колегите му подкрепят нуждата от Закон за розата.

 
„Единствената насока, в която трябва да се работи, е да бъдат правилно написани разпоредбите към него и да се контролира изпълнението. Законът има за цел да изкара на светло целия бранш, всички розопроизводители да отчитат резултатите си коректно и да си плащат данъците. Ако всичко това се случи и бъде контролирано по подходящ начин, смятам, че в много кратки срокове законът ще окаже благоприятно влияние върху сектора“, оптимист е Николов.