Рано падналият сняг и високото количество на валежите в много райони на страната доведе до висок процент на неприбрана реколта, най-вече от царевица, а не места и от слънчоглед. Неприбраната реколта според зърнопроизводители, достига до 30%. Фермерите не успяха да извършат изцяло есенната сеитба и почвообработки. Радослав Христов, член на УС на Националната асоциация на зърнопроизводителите заяви пред Фермер.БГ, че незасетите площи в страната са около 20%, а неизораните 36%. Всичко това ще доведе до проблем със сеитбооборота, посочи Христов. Няма да бъде засято определеното количество есенни култури. Очакванията са да бъдат засети между 9 и 10 млн. дка с пшеница, при обичайни 12-13 млн. дка.
 
В понеделник новите 240 народни представители положиха клетва по време на първото заседание на новоизбраното 43-то Народно събрание. Един от първите закони, които народните избраници ще трябва разгледат е Актуализацията на държавния бюджет, която беше приета от Служебния кабинет. Искането за актуализация бе входирано в НС във вторник.. По бюджета на Държавен фонд „Земеделие” се очертава недостиг в размер 92,1 млн. лв., е записано в Мотивите към закона. 60 млн. лв. от средствата са за изплащане на националните доплащания за животни към животновъдите, 22,1 млн. лв. - за изплащане на ДДС за общините по ПРСР и други програми. За държавни помощи за болестта „син език” и за минимална помощ за производителите на плодове и зеленчуци са заложени 10 млн. лв. По бюджета на МЗХ също се очертава недостиг в размер 16,4 млн. лв. От тях за разплащане на сключени договори в частта на издръжката на БАБХ са заложени 5,4 млн. лв., за ССА – 5 млн. лв..
 
МЗХ за пореден път не успя да избере одитор за разплатените евросредства от Държавен фонд Земеделие в периода 16 октомври 2013 г. до 15 октомври 2014 г. Процедурата за пряко договаряне е спряна заради жалба в комисията по конкуренция. След като в понеделник Земеделското министерство не успя да избере одитор за за разплатените евросредства от Държавен фонд Земеделие, министър Васил Грудев увери, че до максимум 17 дни процедурата по избора, все пак ще се състои. Одитът включва директните субсидии за ниви и плащанията по проекти от Програмата за развитие на селските райони. До 31 март 2015 г. докладът от него трябва да бъде внесен в Брюксел, в противен случай плащанията може да не бъдат признати. 
 
Аграрен университет Пловдив откри Центърът за дистанционно обучение с възможност студентите да се обучават дистанционно по 63 аграрни дисциплини. По проекта са разработени учебните материали и ресурси. Едни от най атрактивните специалности, които ще могат вече да се изучават дистанционно са:  „Агрономство (Полевъдтво)“ и „Аграрна икономика“ , както и магистърските курсове „Държавни и общински финанси“ и „Агробизнес“. 
 
В средата на седмицата стана ясно, че екарисажите във Варна и Шумен ще спрат да събират труповете на умрели животни в цялата страна от 1-ви ноември. Двете дружества не са получавали плащания от БАБХ  от началото на годината. В отговор от МЗХ съобщиха, че пари за екарисажите ще има при актуализация на бюджета. 
 
В четвъртък ДФЗ съобщи, че ще проведе два информационни семинара за пчеларите, свързани с промени в условията за кандидатстване по Националната програма по пчеларство (НПП) за 2014-2016 година. Първият ще е на 6 ноември в с. Арбанаси, общ. Велико Търново, а вторият - на 12 ноември в град Пловдив. Целта е пчеларите да се запознаят с измененията в Наредба № 9 за прилагане на НПП. Приемът по мерки А "Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари", Б „Борба срещу вароатозата”, В „Мерки за подкрепа на извършването на физикохимичен анализ на пчелния мед” и Г „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Общността” от програмата ще започне на 17 ноември 2014 г. 
 
В петък Управителният съвет на ДФЗ взе решение за разсрочване на дължимите към 25 ноември 2014 г. кредити за изхранване на животните и лихвите по тях с една година. Лихвеният процент става от 4,5% на 4 на сто. Животновъдите могат да подават заявления за анекси към договорите за разсрочване на задълженията в областните дирекции на Фонда от 10 ноември до 22 декември 2014 година. Кредитите са отпуснати за закупуване на фураж и фуражни компоненти за изхранване на преживни животни (говеда, биволи, овце и кози), птици и свине. Те се отнасят за периода 2008-2010 г., както и за 2012 година.
 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!