Фермер.БГ се завръща с информационната си емисия в края на седмицата. Всеки петък очаквайте Обзор на аграрната седмица, в който синтезирано ще бъдат подбрани всички актуални новини от бранша през изминалите 5 работни дни.
 
 
Първата седмица на месец август 2016-та започна с новината, че на този ден празнуваме Денят на градинаря. Традицията за празника се възобновява през 1993 година, като се празнува и до днес. Първоначално събитието започва честването си в град Брезово. На 1 август празнуват всички, които се грижат за цветя, зеленчуци и овошки, както професионално, така и за удоволствие. 
 
● ● 
 
 
Във вторник Министерство на земеделието и храните очерта новите общи условия при прилагането на всички схеми за обвързано подпомагане в сектор Плодове и зеленчуци. Вижте условията по всички схеми, както и ставките към тях за целия сектор.
 
● ● 
 
 
Аграрното министерство публикува и новите общи условия при прилагането на всички схеми за обвързано подпомагане в сектор Животновъдство. В новината може да видите условията по всички схеми, както и ставките към тях за целия сектор.
 
● ● 
 
 
На 2 август бяха обнародвани реда и условията за прилагане на подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от ПРСР 2014 - 2020 г. Вижте цялата новина за пълните условия, реда и прилагането на общинската подмярка.
 
● ● 
 
 
Във вторник Министерство на земеделието и храните публикува актуален индикативен график за прием на проекти по ПРСР през 2016. От него става ясно, че  прием по подмярка 4.1 - Инвестиции в земеделски стопанства ще има от 10 Октомври до 6 Ноември. Приемът на проекти по подмярка 6.3 - Стартова помощ за развитието на малки стопанства продължава до 12 Август. А прием на проектни предложения по подмярка 7.2 - Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура започва от 22 Август, като ще продължи до 2 Октомври.
 
● ● 
 
 
На 2 август Министерство на земеделието и храните публикува проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2006 г., относно минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане на телета. Пълният текст на Наредбата, както и изискванията, може да прочетете в новината. 
 
● ● 
 
 
Държавен фонд Земеделие изплати втория транш на близо 33 000 тютюнопроизводители за сортова група „Басми“ по Схемата за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството, за Кампания 2015 в четвъртък, 4 август. Плащането е в размер на повече от 20 млн. лева. 
 
● ● 
 
 
В четвъртък, по време на откриването на ХIII Фестивал на странджанския манов мед, министърът на земеделието и храните Десислава Танева съобщи, че с одобрението на първата нотификация на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., за първи път ще се осигури директна подкрепа за  мобилното пчеларство по мярка „Агроекология и климат“ за осигуряване на разнообразна паша на пчелите. Плащането, което ще получат пчеларите е на стойност 15.37 евро на пчелно семейство.
 
● ● 
 
 
Министърът на земеделието и храните Десислава Танева каза, че около 4,3 млн. лв. е ресурсът по de minimis, който ще бъде предоставен за подкрепа на сектор „Пчеларство” през тази година. Субсидията ще се усвоява по определени условия, които ще са сходни с миналогодишните и ще бъдат взети с решение на УС на ДФЗ, а това ще стане с първия УС, който се свика през този месец. 
 
● ● 
 
 
Министерство на земеделието и храните публикува в четвъртък, 4 август, разяснение по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства”от ПРСР 2014-2020 г. В рамките на 23 страници експертите от МЗХ дават отговор на 37 въпроса, вълнуващи фермерите по изпълнението на подмярката.
 
● ● 
 
 
Аграрната седмица завършва с обнародване на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2014 г. за условията и реда за прилагане на временни извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на зеленчуците и плодовете, с която черешите се добавят в списъка за подпомагане при прилагане на мярка „изтеглени от пазара“.