Общинска служба Земеделие в Долна Митрополия е с нов офис. Инвестицията по ремонтирането на сградата е изцяло на Община Долна Митрополия. В строително-монтажните работи са вложени около 26 000 лева, разходът за които е направен с решение на Общинския съвет. Други 8 000 лева са дарителски средства, оползотворени за обзавеждането на офиса.
 
Помещенията, където днес се разполага Общинската служба по земеделие в Долна Митрополия са 5 на брой, разположени върху 112 квадратни метра площ.
 
С решение на МС от 17 май 2012 е променена собствеността върху тях от Министерство на отбраната на Област Плевен, а с договор от 30 май Областния управител ги прехвърля безвъзмездно на Община Долна Митрополия.
 
Общинска служба „Земеделие”, Долна Митрополия обслужва територията с най-голяма площ обработваеми земи – 490 000 декара , разпределени в 16 землища. Директорът на Областна Дирекция „Земеделие” Нора Стоева подчерта, че това е едно от най-натоварените общински служби. До момента там са регистрирани 500 земеделски производители, като в кампанията за директни плащания от четвърти март до девети юни се очаква регистрациите да надхвърлят това число.
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!