Въпреки протестите и общественото недоволство, до този момент нито една от общините в Добруджа не е обжалвала решението на екоминистерството, с което се позволява извършването на екологична оценка на проекта на американска фирма за добив на нефт и газ в района, съобщи БНР. 
 
 
Срокът за това обжалване изтича днес, 8 януари. В решението на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) е записано, че няма вероятност цялостният работен проект на „Парк плейс енерджи“ да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.
 
Американската фирма има сключен договор за търсене и проучване на нефт и газ с Министерството на енергетиката от 2014 година.
 
Цялостният им работен проект се отнася до Блок 1-11 Вранино, заемащ площ от 397 кв. км, разположен на териториите на 28 населени места в четири общини - Каварна, Балчик, Шабла и Генерал Тошево.
 
В него попадат и три защитени по "Натура 2000" зони - „Крайморска Добруджа“, „Калиакра“ и „Било“. Основните цели на търсещите дейности се предвиждат да бъдат във въглищните пластове на дълбочина от 1200 до 2500 метра.