С близо 506 000 лв. ще бъде подкрепено развитието на селското стопанство като конкурентоспособен отрасъл от Община Добричка. Това е записано в плана за развитие на общината до 2020 г. и който беше обсъден на заседанието на общинския съвет. 
 
 
По-голяма част от средствата ще бъдат вложени в дейности за съхраняване на околната среда с приоритет за развитие на биологичното земеделие, пише БТА. Общината ще насърчи частни инвеститори да създадат предприятия за преработка на земеделска продукция и ще определи терени за производство и складова дейност. 
 
На икономически форум предприемачите ще бъдат запознати с потенциала в развитието на общината и ще бъде създадена карта с бизнес зони. На поредица от информационни събития местните производители ще научат повече за новостите в биоземеделието, е записано още в плана.  
 
Младите фермери ще бъдат подпомогнати да кандидатстват в кампанията за директните плащания през 2018 г. Общината ще предостави през новата стопанска година над 22 000 декара пасища и мери на фермери за отглеждане на животни, предвижда общинският план за развитие.