Заместник-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева се срещна с представители на браншовите организации от животновъдния сектор, както и от сектор „Плодове и зеленчуци“. По време на срещата бяха обсъдени  измененията в Наредба №3 за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания. Те отразяват изпратена до Европейската комисия (ЕК) нотификация, във връзка с ревизираните схеми, уреждащи изискванията за обвързано подпомагане за животни и за плодове и зеленчуци. Основните промени са насочени към схемите за обвързано подпомагане за животни.
 
 
В тях са прецизирани  условията за доказване на реализация на мляко и/или животни, включително и от животните от автохтонни и застрашени от изчезване породи.  
 
В сектор „Плодове и зеленчуци“ измененията отразяват условията по нотифицираните четири схеми за подпомагане на зеленчуци полско производство и актуализиране на добивите от някои култури плодове и зеленчуци.
 
На срещата бяха обсъдени и най-съществените изменения в Наредба №5 за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания. Създава се възможност за уведомяване на бенефициентите по електронен път  за действия, свързани с подадените от тях заявления за подпомагане на посочен адрес на електронна поща. Измененията включват още облекчаване на процедурата за установяване на застъпванията.
 
Проектите за изменение и допълнение към наредбите ще бъдат публикувани за обществено обсъждане на Портала за обществени консултации за 30-дневен срок.